Wiki

Xlpe là viết tắt của từ gì【CẬP NHẬT 2018】

Cụm từ xlpe là viết tắt của từ gì ?? XLPE là viết tắt của “Cross Linked Polyethylene” – theo như thông tin được LED CBM cung cấp. Cụ thể hơn chúng ta sẽ học trong bài viết sau: XLPE là gì ? XLPE là chữ viết tắt của tên tiếng Anh của liên kết polyethylene, polyethylene là một loại cấu trúc…

Tiếp tục đọc